Mapa szpitala

Mapa budynku A
Niski parter:
Depozyt Ubrań, Centrum Dializ, Mała Sala Konferencyjna
Wysoki parter:
Oddział Dziecięcy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
I piętro:
Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologiczny z Patologią Noworodka, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
II piętro:
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Pabianickie Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej
III piętro:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
IV piętro:
Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy, Pabianickie Centrum Rehabilitacji – Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wczesnej
V piętro:
Oddział Wewnętrzny I
VI piętro:
Oddział Urologiczny, Oddział Wewnętrzny II

 

Mapa budynku A
Niski parter:
Administracja – Dział Kadr i Płac, Dział Gospodarki Taborem i Sprzętem Medycznym, Dział Zamówień Publicznych, Dział Informatyki
Wysoki parter:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna
I piętro:
Zakład Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki, Pabianickie Centrum Rehabilitacji – Ambulatorium
Mapa budynku C
Wysoki parter:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
I piętro:
Blok Porodowy
Mapa budynku D
Niski parter:
Administracja – Dział Projektów, Dział Świadczeń Medycznych i Szkoleń, Dział Inwestycji i Eksploatacji, Biblioteka, Duża Sala Konferencyjna
Wysoki parter:
Rejestracja Przychodni Specjalistycznej, Przychodnia POZ, Dział Statystyki i Współpracy z NFZ, Dział Organizacji i Zarządzania Jakością, Dział Finansowo - Księgowy, Biuro Zarządu, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
I piętro:
Przychodnia Specjalistyczna, Przychodnia Stomatologiczna, Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna POZ