Niezbędne dokumenty i rzeczy osobiste

1. Dokumenty niezbędne do przyjęcia.

Przyjęcia planowe:

 • skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarzy specjalistów, którzy mają umowę z NFZ lub prowadzą prywatną praktykę lekarską
 • dowód osobisty (nr PESEL)

Przyjęcia nagłe:

 • w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie
 • osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia); jeśli przedstawienie ww. dowodu nie jest możliwe, należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala)

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

2. Inne potrzebne dokumenty.

 • książeczka ciążowa (karta przebiegu ciąży) – dotyczy ciężarnych
 • wszystkie wyniki badań przeprowadzonych w okresie ciąży – dotyczy ciężarnych
 • opisy ewentualnych konsultacji (kardiologicznej, stomatologicznej, internistycznej itp.)
 • pełna dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów w szpitalu
 • lista przyjmowanych lekarstw - opcjonalnie

3. Przydatne przybory i rzeczy osobiste.

Pacjenci, którzy zostali skierowani do leczenia planowego w szpitalu powinni zabrać ze sobą:

 • koszulę nocną lub piżamę, szlafrok
 • osobiste przybory toaletowe
 • co najmniej dwa ręczniki
 • bieliznę
 • pantofle lub klapki kąpielowe
 • przyjmowane leki
 • sztućce i kubek

Dzieci przyjmowane do szpitala mogą mieć swoje ubranka i pampersy po uzgodnieniu z personelem oddziału dziecięcego i oddziału neonatologicznego z patologią noworodków.

Pacjentki do porodu mogą zabrać ze sobą wyprawkę niemowlęcą (szpital zapewnia wszystkie niezbędne rzeczy dla noworodka).

W przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta w stanie nagłym (zagrożenia zdrowia i życia) wyżej wymienione rzeczy osobiste powinny zostać dostarczone pacjentowi przez rodzinę lub opiekuna faktycznego, w jak najszybszym czasie.

4. Przydatne informacje.

 • nazwa, adres oraz NIP pracodawcy
 • własny PESEL i NIP
 • nazwa, adres oraz NIP pracodawcy ojca dziecka – dotyczy m.in. ciężarnych
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, której będą udzielane informacje o stanie zdrowia i przebiegu leczenia pacjenta
 • dokładne dane (imię, nazwisko, adres, telefon) osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności

Pacjent powinien oddać do przechowania w szpitalnym depozycie ubrań odzież i obuwie wyjściowe lub przekazać je rodzinie.

Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może (nie musi) złożyć w depozycie szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu.

Pacjent nieprzytomny, bez kontaktu słowno - logicznego ma zabezpieczony depozyt obligatoryjnie przez upoważniony personel medyczny.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nieprzekazane do depozytu szpitala.