Programy profilaktyczne

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie: 10.03 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Nazwa projektu: „Bezpłatna kolonoskopia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o. o.”

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców woj. łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego i tym samym obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego poprzez realizację 1334 badań kolonoskopowych dla 1334 osób mieszkańców województwa łódzkiego z powiatów radomszczańskiego i pajęczańskiego. Realizowane w ramach projektu działania edukacyjne kierowane do kadry POZ przyczynią się do zwiększenia zgłaszalności na badania kolonoskopowe, a także do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu w zakresie występowania wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie oraz wydłużenie aktywności zawodowej mieszańców województwa łódzkiego, zwłaszcza tych po 50 roku życia.

Adresaci projektu:
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
- osoby w wieku 40-49 , które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
- osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha
- osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP)

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Kwalifikacja do programu i badania kolonoskopowe.
2. Szkolenia dla kadry medycznej.

Obszar realizacji projektu:
powiaty: pajęczański, radomszczański, kutnowski, opoczyński, poddębicki, skierniewicki, tomaszowski

Okres realizacji projektu: od: 2020-09-01 do: 2023-06-30

Całkowita wartość projektu: 1 568 039,52 zł
Wartość dofinansowania:  1 411 042,38 zł
Dofinansowanie UE: 1 332 833,59 zł

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie: 10.03 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Nazwa projektu: „Gdy wynik cytologii masz, to o siebie i rodzinę dbasz”

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie u 1400 kobiet z obszaru województwa łódzkiego działań w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, tak, aby mogły one utrzymać i wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania projektu (do 31.07.2023 r.) oraz po jego zakończeniu.

Głównym rezultatem projektu będzie zgłoszenie się 1400 kobiet z terenu województwa łódzkiego na badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w tym 280 kobiet, które po raz pierwszy zgłosiły się na badania profilaktyczne, tj. edukacja, sfinansowanie kosztów przejazdu czy opieki nad osobą niesamodzielną mają na celu poprawę zgłaszalności się na badania profilaktyczne, a w konsekwencji utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia.

Adresaci projektu:
kobiety w wieku aktywności zawodowej w wieku 25-59 lat

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Wybór kadry projektu, zakup sprzętu oraz gadżetów, wydruk materiałów edukacyjnych, stworzenie spotu reklamowego oraz filmu edukacyjnego oraz emisja spotu reklamowego.
2. Bezpośrednie spotkania edukacyjne.
3. Spotkania o charakterze działań świadomościowych.
4. Artykuły naukowe w mediach o charakterze działań świadomościowych.
5. Badania cytologiczne.
6. Szkolenia edukacyjne dla personelu medycznego.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie

Okres realizacji projektu: od: 2019-11-02 do: 2023-07-31

Całkowita wartość projektu: 616 344,34 zł
Wartość dofinansowania: 554 709,90 zł
Dofinansowanie UE: 523 892,68 zł

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Program operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: 05 - Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 05.01 - Programy profilaktyczne
Nazwa projektu: „Profilaktyka uzależnień od alkoholu i innych substancji u młodzieży i młodych dorosłych - subregion centralny”

Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych i społecznych w odniesieniu do populacji 9500 osób w wieku 15 - 26 lat - mieszkańców woj. łódzkiego i mazowieckiego - poprzez wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych”.

Adresaci projektu: dzieci i młodzież w wieku 15 – 26 lat

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Opracowanie rekomendacji dla placówek zdrowotnych.
2. Opracowanie i realizacja szkoleń e-learning dla kadry medycznej.
3. Opracowanie kampanii edukacyjno – informacyjnej.
4. Realizacja świadczeń zdrowotnych w placówkach POZ.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie oraz województwo mazowieckie

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2023-10-31

Całkowita wartość projektu: 1 999 999,80 zł
Wartość dofinansowania:  1 999 999,80 zł
Dofinansowanie UE: 1 999 999,80 zł

Lider:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Partner:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: 04 - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 04.01 - Innowacje społeczne
Nazwa projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach”

Cel projektu:
Celem projektu jest utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, działającego na obszarze powiatu pabianickiego w okresie 01.06.2021 – 31.10.2023.

Adresaci projektu: dzieci (poniżej 7. roku życia) i młodzież, objęte obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych (do ukończenia 21. roku życia) z problemami psychicznymi i zaburzaniami behawioralnymi, będący w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Dopracowanie modelu ŚCZPDiM wraz z opracowaniem indywidualnego planu jego wdrażania.
2. Działalność centrum koordynacji.
3. Działalność ŚCZPDiM - II poziom referencyjności.
4. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne.

Obszar realizacji projektu: powiat pabianicki

Okres realizacji projektu: od: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Całkowita wartość projektu: 12 196 144,40 zł
Wartość dofinansowania:  12 196 144,40 zł
Dofinansowanie UE: 11 499 744,55 zł

Lider:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Partner:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

Partner:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

Partner:
Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2, 95 – 200 Pabianice

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działanie: 10.03 - Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Nazwa projektu: „Wstań zza biurka – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu pabianickiego”

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu funkcjonalnego 450 mieszkańców województwa łódzkiego w latach 2022-2023 w środowisku społecznym, fizycznym i gospodarczym poprzez uczestnictwo w programie rehabilitacji leczniczej, a co za tym idzie - utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu łódzkiego, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia.

Adresaci projektu:
mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, wymagający rehabilitacji z zakresu chorób kręgosłupa i grzbietu

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Krok 1 – I porada rehabilitacyjna – kwalifikacja medyczna do programu.
2. Krok 2 – rehabilitacja z elementami edukacji.
3. Krok 3 – warsztaty psychoedukacyjne.
4. Krok 4 – II porada rehabilitacyjna (końcowa konsultacja).
5. Wsparcie antycovidowe.

Obszar realizacji projektu: powiat pabianicki

Okres realizacji projektu: od: 2022-02-01 do: 2023-05-31

Całkowita wartość projektu: 808 452,25 zł
Wartość dofinansowania:  735 691,50 zł
Dofinansowanie UE: 687 184,41 zł

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl