Przyjęcie do szpitala

Przyjęcia planowe

Pacjent posiadający skierowanie do szpitala na leczenie planowe jest zobowiązany umówić się na termin hospitalizacji i w wyznaczonym dniu stawić się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – Izbie Przyjęć od godz. 7.30 do godz. 8.30 (wejście do izby przyjęć przy SOR znajduje się od strony ul. Wiejskiej).

Tam pobiera z biletomatu odpowiedni bilet (pozycja nr 2 – przyjęcie do szpitala ze skierowaniem), czeka do chwili, w której usłyszy znajdujący się na bilecie numer i podchodzi do rejestracji, gdzie ma miejsce założenie historii choroby. Następnie pacjentowi jest zakładana na rękę opaska identyfikacyjna.

W zależności od oddziału, do którego następuje przyjęcie pacjent jest tam kierowany bezpośrednio lub czeka na lekarza w celu przeprowadzenia badania.

Przed wejściem na oddział odzież i obuwie należy pozostawić w depozycie ubrań. Pacjent udaje się tam z sanitariuszem lub inną upoważnioną osobą z personelu. Nie może być przyjęty na hospitalizację ani w okryciu wierzchnim (np. w płaszczu, kurtce, butach), ani w zwykłej odzieży. Wymagane jest założenie piżamy, ewentualnie dresu. Do oddziału odprowadza pacjenta sanitariusz lub inna upoważniona osoba.

Zaleca się, aby do szpitala nie zabierać ze sobą biżuterii i innych wartościowych rzeczy.

Wymagane dokumenty do przyjęcia do szpitala:

  • skierowanie
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • dokumentacja medyczna dotycząca dotychczasowego przebiegu leczenia (jeśli pacjent taką posiada)

Przyjęcia nagłe

Jeśli istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia, przyjęcie do szpitala odbywa się w trybie pilnym. Pacjent zgłasza się tam osobiście albo jest przywożony przez zespół ratownictwa medycznego, podobnie jak w przypadku przyjęć planowych – do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Izby Przyjęć (wejście do izby przyjęć przy SOR znajduje się od strony ul. Wiejskiej).

W biletomacie należy pobrać bilet z pozycji nr 1 – SOR (jeśli pacjent nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, czynność tę wykonuje ratownik medyczny). Następnie pacjentem zajmuje się personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – wykonywane są badania diagnostyczne (obrazowe, laboratoryjne itd.), a w miarę możliwości przeprowadzany wywiad.

Po badaniu i zapoznaniu się z wynikami badań lekarz podejmuje decyzję w sprawie ewentualnej hospitalizacji, kierując pacjenta do odpowiedniego oddziału. Może też zadecydować o skierowaniu go do innej placówki medycznej lub zwolnieniu do domu.

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie, jeśli pacjent takie posiada (np. od lekarza POZ, od lekarza specjalisty)
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem (w przypadku jego braku dostarcza go osoba upoważniona, zwykle członek rodziny)

W przypadkach, kiedy zagrożone jest zdrowie i życie pacjenta (np. istnieje podejrzenie udaru lub zawału serca), skierowanie nie jest wymagane.