Szpitalny oddział ratunkowy

Kierownik: lek. med. Elżbieta Balcerzyk - Barzdo (specjalista medycyny ratunkowej)

Pielęgniarka koordynująca: mgr Renata Olszewska-Bagińska

Telefony:
42 22 53 619 - sekretariat
42 22 53 625 - kierownik
42 22 53 668 - pokój lekarski

Szpitalny oddział ratunkowy znajduje się w budynku C (wejście z parkingu przy ul. Wiejskiej 58/62).

Świadczenia realizowane w oddziale:

Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, polegających na wstępnej diagnostyce, leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych, zapewnia również dalszą diagnostykę i leczenie w oddziałach szpitalnych o właściwym profilu, znajdujących się w strukturze Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Posiadamy całodobowy dostęp do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki z możliwością wykonania RTG, USG, TK oraz badań endoskopowych, w tym gastroskopii i kolonoskopii.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewniamy transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.

Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc jest udzielana niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu:

 • otrzymania recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, bez wskazań nagłego zagrożenia zdrowia i życia
 • otrzymania zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z nagłym stanem zagrożenia zdrowia i życia

Zasady prowadzenia segregacji medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.:

 1. Osoby wymagające realizacji świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym podlegają segregacji medycznej i są kwalifikowane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych:
 • pomoc natychmiastowa (kolor czerwony) – natychmiastowy kontakt z lekarzem
 • pomoc bardzo pilna (kolor pomarańczowy) - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
 • pomoc pilna (kolor żółty) - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
 • pomoc odroczona (kolor zielony) – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
 • pomoc wyczekująca (kolor niebieski) – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Zasady kierowania osób z kategorią pilności „pomoc odroczona” (kolor zielony) oraz „pomoc wyczekująca” (kolor niebieski) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

Osoba, która w wyniku dokonanej segregacji medycznej została zakwalifikowana do kategorii pilności „pomoc odroczona” (kolor zielony) lub „pomoc wyczekująca” (kolor niebieski) może być skierowana ze szpitalnego oddziału ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • do zadeklarowanego przez pacjenta lekarza POZ - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
 • na dyżur nocnej i świątecznej pomocy medycznej POZ - w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 8:00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo

Lekarze szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych oddziałów szpitalnych w czasie nie dłuższym niż 10 godzin od pierwszego kontaktu z pacjentem podejmują decyzję o:

 • przyjęciu pacjenta na oddział
 • skierowaniu pacjenta do innej jednostki leczniczej
 • odmowie udzielenia świadczeń zdrowotnych i skierowaniu pacjenta do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekarz może przedłużyć czas podjęcia decyzji o kolejne 5 godzin, co wymaga odnotowania w dokumentacji medycznej pacjenta.

Oddział dysponuje 6 łóżkami.

Szpitalny oddział ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM).

Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019 poz. 1213).

 • Kierownik:

  lek. med. Elżbieta Balcerzyk - Barzdo (specjalista medycyny ratunkowej)

  Pielęgniarka koordynująca:

  mgr Renata Olszewska - Bagińska

   

 • Telefony:

  42 22 53 619 - sekretariat
  42 22 53 625 - kierownik
  42 22 53 668 - pokój lekarski